Wednesday, July 26, 2017

Bài 28: Động cơ nhiệt

BÀI 28: ĐỘNG CƠ NHIỆT

28.1 Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?

A. Động cơ của máy bay phản lực.
B. Động cơ của xe máy Hon - da.
C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà.
D. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện.

Đáp án: C

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

BÀI 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT

27.1 Hai hòn bi thép A và B giống hệt như nhau được treo vào hai sợi dây có chiều dài như nhau. Khi kéo bi A lên rồi cho rơi xuống va chạm vào bi B, người ta thấy bi B bị bắn lên ngang với độ cao của bi A trước khi thả (H27.1). Hỏi khi đó bi A sẽ ở trạng thái nào?

A. Đứng yên ở vị trí ban đầu của B.
B. Chuyển động theo B nhưng không lên tới độ cao của B.
C. Bật trở lại vị trí ban đầu.
D. Nóng lên.

Đáp án: A